Przedszkole
570 977 453

CENNIK

CENNIK

Szanowni Rodzice,

Wszystkie usługi, poza WWRD, świadczone przez NPPP CDR Neuro-Thera-Med

odpłatne (płatne z góry przelewem przed wizytą).

Zgłaszając dziecko na diagnozę należy mieć świadomość, że forma pisemna diagnozy lub opinii wydawana jest do 21 dni od zakończenia badań, po wcześniejszym opłaceniu faktury/paragonu.

Zaświadczenia oraz informacje o funkcjonowaniu dziecka wystawiamy w ciągu 14
dni roboczych od daty złożenia wniosku w sekretariacie placówki.
(Wnioski składane specjalistom nie są uznane za wnioski przyjęte)

Zaświadczenie – 35,00 zł
Duplikat opinii– 50,00 zł
Informacja o funkcjonowaniu dziecka – 80,00 zł

Faktury/paragony można opłacać gotówką w kasie poradni lub przelewem
internetowym na konto Santander 32 1090 1711 0000 0001 2999 9581

Nasza poradnia posiada wpis w rejestr placówek oświatowych i tym samym posiada
uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania opinii „szkolnych”

Opiniowanie

1.Konsultacja wstępna:

Badanie psychologiczne – do 2 spotkań po 1 – 1,5 godziny
Badanie pedagogiczne – do 2 spotkań po 45 – 60 minut

2.W razie potrzeb – usługi płatne osobno:
Badanie neurologopedyczne – ustalane indywidualnie

Badanie uwagi słuchowej – 1 spotkanie 45 minut
3.Omówienie wyników badań – wydanie opinii

RODZAJ OPINII

KOSZT

Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6 – letnie (przyspieszenie obowiązku szkolnego)

450.00 zł

Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym 

Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego 

Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych 

Dostosowania wymagań edukacyjnych 

O specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysortografia, dyskalkulia)

O specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysortografia, dyskalkulia)

Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Gotowość szkolna – 1-2 spotkania diagnostyczne z diagnostą 

Wydanie duplikatu opinii

50.00 zł

Integracja sensoryczna

Diagnoza:

Wywiad z rodzicem – 1 spotkanie ok. 1 godziny

Badanie – 2* spotkania z dzieckiem po 45 – 60 minut

USŁUGAKOSZTKOSZT WWR*
Diagnoza procesów przetwarzania sensomotorycznego480,00 zł430,00 zł
Rediagnoza SI – dla dziecka uczęszczającego na terapię do naszej placówki180,00 zł150,00 zł
Terapia130,00 zł120,00 zł

 

Logopeda / Neurologopeda

USŁUGACZASKOSZTKOSZT WWR*
Konsultacja neurologopedyczna60 min.150,00 zł150,00 zł
Diagnoza neurologopedyczna60 min.250,00 zł250,00 zł
Terapia logopedyczna/neurologopedyczna45 min.120,00 zł100,00 zł

 

Uwaga Słuchowa METODĄ opracowaną przez prof. Alfreda TOMATISA

Ilość etapów oraz długość ich trwania uzależniona od indywidualnych wskazań.

Trening układany indywidualnie do potrzeb podopiecznych na podstawie diagnozy uwagi słuchowej.

Standardowy program obejmuje:

I ETAP – 21h (14 dni po 1,5 h)

II ETAP – 18h (12 dni po 1,5 h)

III ETAP – 21h (14 dni po 1,5 h)

USŁUGACZASKOSZTKOSZT WWR*
Diagnoza uwagi słuchowej60 min.250,00 zł225,00 zł
Trening Metodą prof A. Tomatisa90 min/dziennie35,00 zł./30min30,00 zł/30min
Badanie kontrolne60 min.bezpłatniebezpłatnie
Nagranie głosu mamy bezpłatniebezpłatnie

 

Terapia ręki (grafomotoryka)

USŁUGACZASKOSZTKOSZT WWR*
Diagnoza ręki (grafomotoryczna)60 min.250,00 zł250,00 zł
Terapia ręki – trening grafomotoryczny45 min.120,00 zł100,00 zł

 

Fizjoterapia

USŁUGACZASKOSZTKOSZT WWR*
Konsultacja/ocena fizjoterapeutyczna60 min.150,00 zł150,00 zł
Fizjoterapia45 min.150,00 zł140,00 zł

Psycholog

USŁUGACZASKOSZTKOSZT WWR*
Konsultacja psychologiczno – pedagogiczna60 min.120,00 zł100,00 zł
Zaświadczenie/informacja po konsultacji 80,00 zł
Diagnoza psychologicznaW zależności od narzędzia250,00 zł
Terapia psychologiczna45 min.120,00 zł100,00 zł
     

Pedagog

USŁUGACZASKOSZTKOSZT WWR*
Konsultacja psychologiczno – pedagogiczna60 min.120,00 zł100,00 zł
Zaświadczenie/informacja po konsultacji 80,00 zł
Diagnoza pedagogicznaW zależności od narzędzia250,00 zł
Terapia pedagogiczna45 min.120,00 zł100,00 zł
     

 

Warsztaty / Zajęcia rozwijające dla dzieci

Odbywają się po zebraniu grupy uczestników

Warsztaty cykliczne płatne z góry (za cykl)

USŁUGACZASKOSZTKOSZT WWR*
Zajęcia muzyczno – rytmicznecykl 10 zajęć420 zł380 zł
TUS (trening Umiejętności Społecznych)cykl 12 zajęć700 zł600 zł
Planszówki60 min.50 zł50 zł

 

Wizyta poza Poradnią na życzenie rodzica/opiekuna prawnego

Cena dla miasta Koszalin.

Poza Koszalinem ceny ustalane według czasu dojazdu i powrotu

Opis przebiegu obserwacji wydawany na wniosek rodzica

USŁUGACZASKOSZTKOSZT WWR*
Wizyta specjalisty w domu rodzinnym w celu obserwacji1 godzina150 zł120 zł
Wizyta specjalisty w żłobku, przedszkolu, szkole w celu obserwacji1 godzina120 zł100 zł
Wydanie opisu z przebiegu obserwacji 100 zł100 zł
Wizyta specjalisty w przedszkolu, szkole w celu przeprowadzenia zajęć (pogadanka, prezentacja o umówionej treści)1 godzina200,00 zł150,00 zł
Wizyta specjalisty w żłobku, przedszkolu, szkole w celu przeprowadzenia warsztatów dla rodziców, nauczycieli (na określony temat)1 godzina400,00 zł350,00 zł
Wydanie informacji o dziecku 80 zł80 zł