Przedszkole
570 977 453

NABÓR

REKRUTACJA 2023/2024

Zapraszamy roczniki 2020.
Grupa układająca puzzle.

Zasady rekrutacji 

Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Zaczarowany Pałacyk

 

➢ Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania wolnych miejsc a przyjmowanie dzieci następuje według
kolejności zgłoszeń, po rozmowie kwalifikacyjnej.

 

W związku z utworzeniem kolejnej grupy w placówce trwa nabór również na rok szkolny 2022/2023

Co oferujemy?

➢ małe, pięcioosobowe grupy
➢ kadrę z ogromem empatii i uśmiechem na twarzy
➢ zajęcia specjalistyczne dostosowane do potrzeb dziecka
➢ zajęcia dodatkowe ogólnostymulujące jak np. rzeźba, sensoplastyka, dogoterapia, zumba
➢ otwartość na rodzica
I wiele innych, tych nie wymienionych, a tak ważnych i potrzebnych.

 

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji

➢ Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
➢ Inne dokumenty potwierdzające trudności dziecka.

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM 570 977 453