Przedszkole
570 977 453

NASZ ZESPÓŁ

LOGOPEDZI

NASZ ZESPÓŁ

mgr Justyna Kwiatkowska

+ Neurologopeda
+ Terapeuta
+ Diagnosta
NASZ ZESPÓŁ

mgr Agnieszka Matuszak

+ Neurologopeda
+ Terapeuta
NASZ ZESPÓŁ

mgr Joanna Szokalska

+ Neurologopeda
+ Terapeuta
+ Diagnosta
+ Terapeuta Metody Krakowskiej
NASZ ZESPÓŁ

mgr Izabela Modras

+ Terapeuta
+ Logopeda w ramach kształcenia specjalnego

PEDAGODZY

NASZ ZESPÓŁ

mgr Aneta Woźniak

+ Dyrektor poradni i przedszkola
+ Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego
+ Nauczyciel terapeuta dziecka z autyzmem
+ Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
+ Terapeuta pedagogiczny
+ Pedagog specjalny
+ Diagnosta w poradnictwie psychologiczno pedagogicznym
+ Certyfikowany terapeuta audio-psycho-fonologii opartej na metodzie prof. A. Tomatisa poziomu I pedagogicznego
+ Certyfikowany terapeuta audio-psycho-fonologii opartej na metodzie prof. A. Tomatisa poziomu II zaawansowanego
+ Trener Biofeedback EEG
+ Technik EEG
+ Socjoterapeuta
NASZ ZESPÓŁ

Aleksandra Stawska

+ Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
+ Terapeuta pedagogiczny
NASZ ZESPÓŁ

Milena Bibrowicz

+ Oligofrenopedagog
+ Pedagog specjalny
+ Pedagog
+ Specjalista wczesnego wspomagania.

PSYCHOLODZY

NASZ ZESPÓŁ

dr Tamara Walczak – Kozłowska (współpracująca)

+ Neurobiopsycholog
+ Diagnosta
NASZ ZESPÓŁ

mgr Alicja Pawlak

+ Terapeuta
+ Diagnosta
+ Trener umiejętności społecznych

TERAPEUCI SI/FIZJOTERAPEUCI/REHABILITANCI

NASZ ZESPÓŁ

mgr Aneta Woźniak

+Terapeuta integracji sensorycznej
+ diagnosta
NASZ ZESPÓŁ

mgr Ewa Szewczyk

+ Terapeuta Integracji Sensorycznej
+ Trener sensoplastyki
+ Terapeuta ręki
+ Instruktor rzeźby
NASZ ZESPÓŁ

mgr Bartosz Papich

+ Terapeuta Integracji Sensorycznej
+ Fizjoterapeuta
+ Terapeuta ręki
+ Terapeuta NDT-Bobath
NASZ ZESPÓŁ

mgr Anna Przeor

+ Terapeuta Integracji Sensorycznej
NASZ ZESPÓŁ

mgr Dorota Wróbel

+ Terapeuta Integracji Sensorycznej
+ Fizjoterapeuta

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA

GRUPA PAŁACOWE ŻUCZKI

NASZ ZESPÓŁ

Angelika Mrowińska

+ Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (licencjat)
+ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (magister))
NASZ ZESPÓŁ

mgr Paulina Markuszewska

+ Pedagog
+ Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (licencjat)
+ Psychopedagog (magister)
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
NASZ ZESPÓŁ

Elżbieta Buksza-Opozda

GRUPA SKRZATY

NASZ ZESPÓŁ

Magdalena Puchala

+ Pedagog
+ Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (licencjat)
+ Terapia pedagogiczna (magister-w trakcie)
NASZ ZESPÓŁ

Klaudia Mural

+ Pedagog
+ Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (licencjat)
+ Terapia pedagogiczna (magister-w trakcie)
POMOC NAUCZYCIELA
NASZ ZESPÓŁ

Anna Myczko

GRUPA CHOCHLIKI

NASZ ZESPÓŁ

mgr Ewelina Kulawiak

+ Pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna (licencjat)
+ Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (mgr)
POMOC NAUCZYCIELA
NASZ ZESPÓŁ

Klaudia Cebulska

GRUPA NOWOTWORZĄCA SIĘ

NASZ ZESPÓŁ

mgr Izabela Modras

+ Terapeuta
+ Logopeda w ramach kształcenia specjalnego
POMOC NAUCZYCIELA
NASZ ZESPÓŁ

Anna Myczko

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA

NASZ ZESPÓŁ

Aleksandra Stawska

+ Pedagog
+ Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego (licencjat)
+ Edukacja i terapia dziecka z autyzmem (magister-w trakcie)
+ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (magister-w trakcie)