Przedszkole
570 977 453

NABÓR

PROWADZIMY REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Grupa układająca puzzle.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia dziecka do przedszkola:

❶ Dokumenty potwierdzające diagnozę zaburzenia
❷ Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wystawiane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną).
❸ Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (wystawiane przez publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne).

 

ZAPRASZAMY ROCZNIKI 2017, 2018, 2019, 2020
INFORMACJE POD TELEFONEM: 570 977 453