Przedszkole
570 977 453

TESTY

Dobór odpowiedniego narzędzia
ma kluczowe znaczanie

Dobór odpowiedniego narzędzia diagnostycznego ma kluczowe znaczenie przy określeniu mocnych i słabych stron w funkcjonowaniu dziecka. Jest podstawą do dalszych działań terapeutycznych wyrównujących deficyty u dziecka.