Neuro – Thera – Med

Centrum Diagnostyczno Rehabilitacyjne Neuro – Thera – Med Spółka z o.o. powstała z myślą o wszystkich dzieciach z najróżniejszymi problemami i bez przedziału wiekowego. Od narodzin i dalej…

Godziny pracy  Sekretariatu Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w okresie letnim

Poniedziałek – 10:00 – 15:00

Wtorek – 10:00 – 15:00

środa – 10:00 – 15:00

Czwartek – 10:00 – 15:00

Piątek – nieczynny

Terapie umawiane są w godzinach 10:00 – 20:00

Ogłoszenie o konkursie

children-1515064_1920

———————————————————

————————————————————————————

———————————————————

ug

ZAPRASZAMY WCZEŚNIAKI-PRZEDSZKOLAKI DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH BADANIACH

 

Szanowni Państwo,

           Chcielibyśmy zaprosić Państwa dzieci, które urodziły się w latach 2011-2013 jako WCZEŚNIAKI do udziału w badaniach naukowych prowadzonych przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego1. Badania dotyczą związku efektywności funkcjonowania uwagi z gotowością szkolną dziecka. Badanie składa się z dwóch części:

             Pierwsza część będzie obejmowała (łączny czas badania wynosi ok. 50min. – 1h):

  • wstępne komputerowe badanie wzroku,

  • badanie uwagi z wykorzystaniem atrakcyjnego zadania komputerowego,

  • ocenę poziomu rozwoju intelektualnego,

  • badanie kwestionariuszowe (wypełniane przez Rodzica).

      Druga część badania odbędzie się po ok. roku – dwóch (przed rozpoczęciem nauki szkolnej) i będzie obejmowała badanie gotowości szkolnej.

           Dla dzieci jest to niepowtarzalna możliwość udziału w prawdziwym badaniu naukowym, a dla Państwa jest to możliwość uzyskania informacji o wynikach gotowości szkolnej dziecka, na podstawie nowoczesnych Skal Inteligencji i Rozwoju IDS. Jednocześnie informujemy, że badania zostaną przeprowadzone z poszanowaniem intymności i prywatności osób badanych, a każdy rodzic i dziecko będą mieli możliwość odmowy udziału w badaniu na każdym jego etapie.

        Badanie może zostać przeprowadzone w dogodnej dla Państwa lokalizacji – w domu, w przedszkolu (po wcześniejszym uzgodnieniu z placówką) lub w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Neuro – Thera – Med w Koszalinie (ul Piłsudskiego 43).

            Wszystkie dzieci uczestniczące w badaniu otrzymają upominek – książeczkę edukacyjną lub zabawkę.

            Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem:

mgr Tamara Walczak – tel.: 698985978

e-mail: tamara.walczak@phdstud.ug.edu.pl lub walczak.tamara@gmail.com

 

1 Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Etyki ds. projektów badawczych przy Instytucie Psychologii UG.

 

——————————————————————————————————————————————————

Zaproszenie na badanie wcześniaków- KOSZALIN

——————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————–

Godziny pracy  Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w okresie letnim

Poniedziałek – 11:00 – 19:00

Wtorek – Nieczynne

środa – 9:00 – 18:00

Czwartek – 11:00 – 18:00

Piątek – 9:00 – 15:00

Ponadto organizujemy wspaniałe różne tematycznie Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych – również w soboty – Szczegóły niedługo

sailboat-23801_1280

Miło nam poinformować, że od stycznia 2017 roku, w naszej poradni prowadzone są zajęcia w ramach

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

Korzystanie z tych zajęć jest bezpłatne!

TRWA REKRUTACJA

NIE OBOWIĄZUJE REJONIZACJA

 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej „wczesnym wspomaganiem”, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

§ 2. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania”

Pełny tekst rozporządzenia:

ustawa-o-wwr

building-blocks-456617_1920

 

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Neuro – Thera – Med poszukuje chętnych do pracy.

Jesteś psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą SI, chcesz poprowadzić u nas jakieś zajęcia terapeutyczne i masz odpowiednie uprawnienia –

zadzwoń 532 525 187

lub napisz sekretariat@neurotheramed.pl

pilsudskiego

Za nami Dni Uwagi Słuchowej w/g metody prof A. Tomatis.

Przez czas trwania Dni Otwartych spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem. Odbyło się dużo rozmów, diagnoz, poznaliśmy wiele problemów dzieci i dorosłych.
Uświadomiło to nam jedną bardzo ważną rzecz. Takich Dni Otwartych powinno i Obiecujemy że będzie więcej.

Naszym celem jest nie tylko terapia.

Aby terapia się mogła odbyć należy uświadomić sobie, że jest ona niezbędna. Wielu z nas nie uświadamia sobie, że to co dzieje się z naszym dzieckiem czy też z nami samymi to problem z którym można i należy walczyć.

Dlatego naszym celem jest również edukacja

Będziemy zapraszać na kolejne Dni Otwarte, szkolenia, wykłady. Za wszelkie sugestie będziemy wdzięczni.

Jeżeli uważasz, że jest jakiś problem, który należy poruszyć – napisz do nas.

Może zorganizujemy spotkanie, szkolenie, Dzień Otwarty.

Zapraszamy do współpracy

Tomatis

Dni Otwarte Uwagi Słuchowej w/g

Metody prof. A. Tomatis

 

W każdy wakacyjny wtorek w godzinach 16:00 – 20:00 zapraszamy na bezpłatne diagnozy, konsultacje.

Czy Twoje dziecko:

przejawia nadwrażliwość na dźwięki?

ma problem z koncentracją uwagi?

musisz wielokrotnie powtarzać polecenia i masz wrażenie, że dziecko Cię nie słucha?

błędnie interpretuje pytania, polecenia?

ma problemy z czytaniem lub pisaniem? ma niewyraźne pismo?

jest niemuzykalne?

myli strony lewą z prawą?

mimo częstych rozmów ma ubogie słownictwo, problem z mową?

jest męczliwe lub też na odwrót nadaktywne?

jest zanadto drażliwe, nadmiernie emocjonalne?

jest nieśmiałe, ma brak wiary w siebie?

jest nadwrażliwe emocjonalnie?

ma tendencje depresyjne?

jest wycofane?

Przyjdź sprawdzimy, doradzimy. To nic nie kosztuje. Tylko w wakacje 2016 r.


Informujemy, iż Neurotheramed zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek prowadzących przez Gminę Miasto Koszalin pod nr 211 w dniu 29.09.2015. Obecnie firma zyskała status poradni i może wydawać opinie:

 

Centrum Diagnostyczno Rehabilitacyjne

Neuro-Thera-Med

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 

Statut Neurotheramed

 

Dokumenty do pobrania: