Neuro – Thera – Med

Centrum Diagnostyczno Rehabilitacyjne Neuro – Thera – Med Spółka z o.o. powstała z myślą o wszystkich dzieciach z najróżniejszymi problemami i bez przedziału wiekowego. Od narodzin i dalej…

Nasi terapeuci

Poniżej przedstawiamy specjalistów pracujących w naszej Poradni, oraz specjalistów współpracujących z naszą placówką:

 

 • dr Tamara Walczak – Kozłowska

 

  • Psycholog (neurobiopsycholog) – diagnostyka

24.09.2020 r. Pani Tamara Walczak – Kozłowska obroniła z wyróżnieniem doktorat z neuropsychologii rozwojowej. Tematem pracy badawczej jest:

Funkcjonowanie mechanizmów uwagi jako predyktor gotowości szkolnej dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie

 

 • mgr Anna Biront

 

  • Psycholog terapeuta
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

 

 • mgr Agnieszka Matuszak

 

  • Neurologopeda – diagnosta – terapeuta

 

 • mgr Joanna Sobasz

 

  • Logopeda
  • Pedagog

 

 • mgr Anna Cherbetko

 

  • Pedagog terapeuta
  • Rytmika

 

 • Aleksandra Gowor

 

  • Pedagog terapeuta
  • Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego

 

 • mgr Ewa Szewczyk

 

  • Pedagog
  • Terapia Integracji Sensorycznej
  • Sensoplastyka

 

 • mgr Bartosz Papich

 

  • Terapia Integracji Sensorycznej
  • Fizjoterapia
  • Terapia ręki
  • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath

 

 • Dyrektor Poradni – mgr Aneta Woźniak

 

  • Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego
  • Nauczyciel terapeuta dziecka z autyzmem
  • Pedagog specjalny
  • Diagnosta w poradnictwie psychologiczno pedagogicznym
  • Certyfikowany terapeuta audio-psycho-fonologii opartej na metodzie prof. A. Tomatisa poziomu I pedagogicznego
  • Certyfikowany terapeuta audio-psycho-fonologii opartej na metodzie prof. A. Tomatisa poziomu II zaawansowanego
  • Trener Biofeedback EEG
  • Technik EEG

 

Pozostałych członków naszej drużyny przedstawimy wkrótce