Przedszkole
570 977 453

NABÓR

Na rok szkolny 2022/2023 wyczerpaliśmy limit dostępnych miejsc.

Grupa układająca puzzle.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia dziecka do przedszkola:

❶ Dokumenty potwierdzające diagnozę zaburzenia
❷ Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wystawiane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną).
❸ Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (wystawiane przez publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne).