Przedszkole
570 977 453

Konsultacje, opinie, obserwacje

Konsultacje, opinie, obserwacje

TERAPIA

CZAS

KOSZT

KOSZT WWR*

UWAGI

Konsultacja u specjalisty

około 45 min.

80 zł

70 zł

Spotkanie konsultacyjne

Wydanie opinii w wersji papierowej

 

100 zł

100 zł

(na życzenie rodzica/opiekuna)

Wydanie informacji o podopiecznym w wersji papierowej

 

80 zł

80 zł

(na życzenie rodzica/opiekuna)

Ocena wstępna psychologiczna, pedagogiczna

60 min.

120 zł.

Indyw

Pierwsze spotkanie przed rozpoczęciem terapii.

* KOSZT WWR – cennik ten dotyczy dzieci i rodziny dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju