Przedszkole
570 977 453

TERAPIE INDYWIDUALNE

Spotkania dziecka z terapeutą w celu wyrównania deficytów rozwojowych. Prowadzone w oparciu o przedstawioną dokumentację dziecka, wywiad z rodzicem i dzieckiem oraz w zależności od potrzeby, diagnostykę przeprowadzoną przez specjalistów poradni.

Dziecko pokazujące namalowany domek podczas terapii

TERAPIA

CZAS

KOSZT

KOSZT WWR*

UWAGI

Konsultacja u specjalisty

około 45 min.

80 zł

70 zł

Spotkanie konsultacyjne

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Ocena wstępna

60 min.

120 zł

Indyw

Pełna diagnoza specjalistyczna ustalana indywidualnie

Terapia logopedyczna indywidualna

45 min.

100zł

90 zł

 

60 min.

110 zł

90 zł

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA/PSYCHOLOGICZNA

Ocena wstępna psychologiczna, pedagogiczna

60 min.

120 zł.

Indyw

Pierwsze spotkanie przed rozpoczęciem terapii.

Terapia pedagogiczna, psychologiczna

45 min.

100 zł

90 zł

 

60 min.

110 zł

90 zł

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia

45 min.

od 120 zł

Od 100zł

 

Wydanie opisu po zakończeniu terapii

 

80 zł

80 zł

na życzenie rodziców

TERAPIA METODĄ IAS Johansena

Diagnoza wstępna

ok. 180 min.

280 zł

180 zł

(możliwy cykl spotkań) – możliwy pedagog, psycholog

Diagnoza uproszczona

ok. 120 min

170 zł

100 zł

W przypadku niemożności wykonania badania audiometrem

Płyta przygotowanie

 

160 zł do 180 zł

 

 

Diagnoza kontrolna co kilka tygodni

ok. 90 min

110 zł

80 zł

 

Wydanie informacji o podopiecznym w wersji papierowej

 

80 zł

80 zł

(na życzenie rodzica/opiekuna)

 

* KOSZT WWR – cennik ten dotyczy dzieci i rodziny dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju

TERAPIA Uwagi Słuchowej METODĄ opracowaną przez prof Alfreda TOMATISA

Terapia Metodą prof A. Tomatisa I etap

 

1800 zł.

1600 zł

Ustalane indywidualnie

Terapia Metodą prof A. Tomatisa etap motoryczny

 

1260 zł.

1080 zł.

Ustalane indywidualnie

Terapia Metodą prof A. Tomatisa kolejne etapy

każde 30 min

35 zł.

30 zł

Indywidualnie na podstawie  programu terapeutycznego

Badanie kontrolne po zakończeniu etapu

60 min.

bezpłatnie

bezpłatnie

 

TERAPIA EEG/ BIOFEEDBACK

Trening Biofeedback

60 min.

90 zł

80 zł

 

Badania kontrolne

ok. 90 min.

120 zł

80 zł

 

Dla zainteresowanych stałą systematyczną terapią dostępne również karnety –

informacja na miejscu