Neuro – Thera – Med

Centrum Diagnostyczno Rehabilitacyjne Neuro – Thera – Med Spółka z o.o. powstała z myślą o wszystkich dzieciach z najróżniejszymi problemami i bez przedziału wiekowego. Od narodzin i dalej…

Terapie


O NAS:

Już w trakcie życia płodowego wykrywa się wiele zaburzeń rozwojowych, równie wiele w okresie okołoporodowym. Wczesne ich wykrycie i zdiagnozowanie pozwala na szybką reakcję i podjęcie dopasowanych form terapii.

Niestety wiele wad, zaburzeń i niepełnosprawności wykrywamy w późniejszym czasie. Niektóre z nich widoczne są dopiero nawet po kilku latach. W każdym momencie warto skorzystać z pomocy. Dlatego oferujemy różne formy terapii dla dzieci w różnym wieku i z różnymi problemami. Placówka nasza powstała gównie pod kątem pomocy dzieciom z niepełnosprawnością ruchową w tym z zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością sprzężoną, niedostosowaniem społecznym oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Nasza Oferta


Cennik dostępny w sekretariacie

 

Terapia integracji sensorycznej

– zakłada, że prawidłowe psychofizyczne funkcjonowanie człowieka jest zależne od właściwego odbioru, rejestracji, przetwarzania i interpretowania informacji sensorycznych napływających przez receptory. Integracja sensoryczna to organizacja wrażeń, pozwalająca na to, aby mogły być one wykorzystane do celowego i efektywnego działania. Terapia odbywa się po zdiagnozowaniu dziecka i ustaleniu stopnia deficytów sensomotorycznych dziecka, jest prowadzona w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To motywuje dziecko do dalszego wysiłku.


Terapia pedagogiczna

– to usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego, mające na celu maksymalny rozwój dziecka.

Terapia pedagogiczna jest to złożona forma działań w celu pomocy dzieciom z problemami w nauce, problemami rozwojowymi oraz problemami z zachowaniem. Zajęcia terapii pedagogicznej mają na celu znalezienie i likwidację przyczyn niepowodzeń szkolnych i społecznych oraz wyrównywanie braków w nauce. Celem terapii pedagogicznej jest danie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju społecznego i psychicznego. Podniesienia poziomu wiedzy, samooceny, a także nabycia umiejętności interpersonalnych.

Terapia pedagogiczna jest przeznaczona dla dzieci z: Dysortografią, dyskalkulią, dysleksją, problemów z nauką czytania, nerwicami, zaburzeniami koncentracji, niską samooceną, zaburzeniami rozwojowymi i innymi problemami. Praca pedagoga polega również na ocenie gotowości szkolnej.


Terapia psychologiczna

– opiera się przede wszystkim na nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu emocjonalnego i zadaniowego z dzieckiem i jego rodziną. Stanowi to podstawę działań związanych z diagnostyką oraz ustaleniem zasad indywidualnego programu terapeutycznego. Do oddziaływań psychologicznych należą: usprawnianie psychoruchowe, wsparcie edukacyjne, psychoedukacja, elementy terapii zajęciowej.

Głównym zadaniem psychologa jest poznanie indywidualne dziecka i dlatego pierwsze spotkania ukierunkowane są na postawienie diagnozy. Diagnozę przeprowadza się w różnym zakresie jak na przykład ocena poziomu intelektualnego dziecka, określenie jego potrzeb emocjonalnych, identyfikacja obszarów zaburzeń. Po ustaleniu diagnozy psycholog określa sposoby leczenia, udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów, kieruje na terapię indywidualną lub grupową w zależności od wyników diagnozy.

Terapia psychologiczna jest dla dzieci z powodu: niepowodzenia i trudności szkolne, trudności wychowawcze, trudności emocjonalnych, zaburzeń nerwicowych, funkcjonowania w warunkach stresu, problemów osób współuzależnionych (członkowie rodziny), samopoznania i rozwoju osobistego.


Terapia logopedyczna

– podstawowym celem usprawniania logopedycznego jest stworzenie każdemu dziecku możliwości komunikowania się z otoczeniem, na miarę jego możliwości. Dzięki ćwiczeniom oddechowym, fonacyjnym, słuchowym, artykulacyjnym, usprawniającym narządy mowy oraz leksykalnym, dzieci rozwijają kompetencje komunikacyjne, które są im niezbędne do życia i społecznego funkcjonowania.


Terapia Uwagi Słuchowej Metodą opracowaną przez prof Alfreda Tomatisa   music-104603_1920

-zaburzenia uwagi słuchowej (słuchania) to przede wszystkim zaburzenia analizy i percepcji dźwięku przy zachowanej jego recepcji, czyli odbiorze fizjologicznym, a więc przy zachowanym jego słyszeniu. Uwaga słuchowa kształtuje się przez całe życie i może podlegać treningowi. Metoda A. Tomatisa jest właśnie metodą takiego treningu słuchowego, przy pomocy którego eliminujemy zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. W metodzie tej osiągamy stymulację pewnych ośrodków mózgu na drodze stymulacji słuchowej, do której wykorzystuje się „elektroniczne ucho” – urządzenie dające możliwość wielorakiego przetwarzania dźwięku, stosownie do potrzeb programu naprawczego zaplanowanego w oparciu o diagnozę.

Celem treningu jest stymulowanie słuchu przy pomocy materiału dźwiękowego, który jest przetworzony cyfrowo. W jego trakcie wykorzystuje się głównie muzykę Mozarta oraz chorały gregoriańskie. Polega on na przekazaniu dźwięku drogą powietrzną i kostną poprzez specjalistyczne słuchawki.

Metodę A. Tomatisa wykorzystuje się pomocniczo w terapiach zaburzeń rozwoju mowy, takich jak wady wymowy, jąkanie, opóźniony rozwój mowy, dysleksję. Jest ona także stosowana w zaburzeniach rozwojowych (zespół Aspergera, autyzm) oraz zaburzeniach uwagi (ADD, ADHD) czy problemy szkolne. Ponadto, można z niej korzystać w przypadku chęci polepszenia jakości głosu i wypowiedzi, mowy, koncentracji, jak również zdolności poznawczych. Metodę wykorzystuje się również m.in. w walce ze stresem i w nauce języków obcych.

Przeciwwskazaniem do stosowania terapii metodą A. Tomatisa nie jest epilepsja, farmakoterapia (zwłaszcza lekami psychotropowymi), choroby psychiczne, depresja, czy uporczywe, niezdiagnozowane bóle głowy. W tych i innych wątpliwych przypadkach decyzja należy do lekarza prowadzącego dziecko i do rodziców. Podstawą do zakwalifikowania dziecka na terapię metodą A. Tomatisa jest występowanie u niego objawów zaburzenia uwagi słuchowej potwierdzonych wynikami badania. Warto więc wiedzieć, jakie są przyczyny i objawy zaburzenia uwagi słuchowej.


       headphones-42543_1280         Terapia Johansena IAS - chwilowo niedostępna

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Zaletą tej terapii jest jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka, to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:  zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych, czytanie, rozumienie mowy, artykulację, komunikację, samoocenę, harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała, utrzymanie równowagi, koordynację ruchów, motorykę.

Zalecana dla osób z problemami takimi jak: opóźniony rozwój mowy, dysleksja, ADHD i zaburzenia koncentracji uwagi, autyzm, porażenie mózgowe, osób, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki, zaburzeniami uwagi słuchowej, zaburzeniami percepcji słuchowej.


Metoda EEG Biofeedback

-jest metodą klasycznej medycyny, używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.  EEG Biofeedback jest formą neurorehabilitacji, łączącą w sobie elementy psycho- i neurofizjoterapii. Przy użyciu zestawu komputerowego z dwoma monitorami, jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym a czynnością neurofizjologiczną mózgu osoby biorącej udział w ćwiczeniach mózgu EEG Biofeedback.

Metoda ta stosowana jest przy: problemach szkolnych (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego), zaburzeniach uwagi i koncentracji, zaburzeniach zachowania, apatii, zaburzeniach snu, stanach lękowych, depresji, przewlekłych bólach głowy, uzależnieniach, zaburzeniach odżywiania, rehabilitacji po udarach, urazach.


Zajęcia Grupowe


Szkoła uczuć dla nastoletnich Mam

Nasze Centrum skupiło swoją uwagę na matkach nastoletnich, o których wiele się mówi, niestety przede wszystkim przez pryzmat krzywdzących stereotypów. Mimo dużego zainteresowania tematem, środowisko zewnętrzne proponuje tym mamom niewiele metod wsparcia. Z tego powodu nasi specjaliści opracowali specjalny program, przygotowujący mamy do dojrzałego macierzyństwa pod względem emocjonalnym i psychologicznym. W naszej szkole uczuć mamy dowiedzą się jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami, poznają metody nawiązywania kontaktu z dzieckiem i sposoby stymulowania jego rozwoju, a także wzmocnią swoją samoocenę. Program szkoleniowy zawiera elementy terapeutyczne, które wspomagają rozwój samoświadomości i komunikacji intraoraz interpersonalnej.
1. Spotkanie integracyjne (60 min.).

2, Płód czy moje dziecko? (90 min.)

 • Okres prenatalny a rozwój dziecka.
 • Rozwój fizyczny płodu.
 • Sposób postrzegania płodu w łonie matki.
 • Czy płód jest człowiekiem?

3. Emocjonalność i potrzeby dziecka w fazie prenatalnej (90 min.):

 • Emocje dziecka w okresie prenatalnym.
 • Metody nawiązywania kontaktu z dzieckiem w trakcie trwania ciąży.
 • Metody zabaw z dzieckiem w okresie prenatalnym.

4. „Relax, Take it easy”, czyli eliminacja stresu w ciąży (90 min.):

 • Emocje związane z informacją o ciąży
 • Uczucia ciężarnej mamy
 • Sposoby konstruktywnego przeżywania emocji
 • Obawy związane z przyszłością
 • Metody radzenia sobie ze stresem
 • Metody relaksacji i odpoczynku.

5. Wsparcie psychiczne w okresie ciąży i po porodzie (90 min.):

 • Wsparcie w środowisku rodzinnym.
 • Problemy w relacjach z osobami bliskimi a ciąża.
 • Metody komunikacji i sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • Mężczyzna i konfrontacja z rzeczywistością bycia ojcem.
 • Samotne macierzyństwo.

6. Seksowne mamuśki- jak dbać o siebie w ciąży? (90 min.):

 • Zmiany w wyglądzie fizycznym podczas ciąży.
 • Ćwiczenia wzmacniające i kształtujące sylwetkę dla ciężarnych.
 • Dieta dla ciężarnych.
 • Metody dbania o siebie.
 • Postrzeganie samej siebie w ciąży.

7. Moja emocjonalność a komunikacja z dzieckiem i otoczeniem (90 min.):

 • Autoanaliza postrzegania samej siebie.
 • Poczucie własnej wartości.
 • Samoocena a relacje z innymi i więź, którą tworzę z dzieckiem.
 • Historie osób z niskim poczuciem własnej wartości.
 • Ćwiczenia wzmacniające samoocenę.

8. Poród- stwierdzamy fakty, obalamy mity (90 min.):

 • Wyobrażenie o porodzie.
 • Stereotypy i mity dotyczące porodów.
 • Symptomy zwiastujące poród.
 • Fizjologia porodu.
 • Rodzaje porodów.
 • Stan psychiczny i fizyczny kobiety w trakcie oraz po porodzie.

9. Mama i dziecko- pierwsze dni razem w domu (90 min.)

 • Rozwój dziecka w pierwszych miesiącach życia.
 • Metody zabaw z niemowlęciem.
 • Metody stymulowania rozwoju dziecka.

10. Zaburzenia nastroju w ciąży i po porodzie (90 min.):

 • Obniżenie nastroju, wahania nastroju i brak kontroli nad emocjami.
 • Metody pracy nad swoimi emocjami.
 • Depresja w okresie ciąży.
 • Baby blues i depresja poporodowa.

11. Spotkanie zamykające grupę (90 min.):

 • Podsumowanie informacji.
 • Analiza emocji i postrzegania ciąży i przyszłości.
 • Omówienie interakcji grupowych.
 • Zakończenie spotkań grupowych.

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA MŁODZIEŻY „DROGOWSKAZ”

Wychodząc naprzeciw problemom wieku młodzieńczego, nasze Centrum skupiło swoją uwagę na młodzieży dotkniętej wykluczeniem z grupy. Osoby agresywne, łamiące szkolne regulaminy często poddawane są terapii pedagogicznej na terenie szkoły lub poza nią. Jeżeli zaś chodzi o dzieci nieśmiałe, wycofane, w jakiś sposób inne niż reszta klasy, niepotrafiące odnaleźć się w towarzystwie rówieśników to bardzo często są one zostawione same sobie. Szansa na to, iż takie dzieci będą potrafiły same dojrzeć do nawiązywania normalnych i niezaburzonych relacji społecznych jest niewielka, zwłaszcza, iż takie osoby najczęściej doświadczają rożnego rodzaju napiętnowania ze strony bardziej pewnych siebie kolegów.

Nasze Centrum proponuje utworzenie grupy terapeutycznej dla takiej młodzieży. Spotkanie grupy odbywałoby się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwałyby po 90 min. każde. Na zajęcia przychodziłyby dzieci w wieku gimnazjalnym (13-16 lat) i uczestniczyłyby one w procesie terapeutycznym, jednocześnie wchodząc w interakcje z innymi członkami grupy, jak również doskonaląc swoje kompetencje społeczne i pracując nad poczuciem własnej wartości. Grupa miałaby na celu rozwój społeczny i emocjonalny młodzieży, ułatwiając jej przystosowanie się do otoczenia. Obecnie zbieramy zgłoszenia do uczestnictwa w grupie.

Cena uczestnictwa w zajęciach wynosi 70 za miesiąc (jedno spotkanie 90-sięcio minutowe tygodniowo). Limit członków grupy wynosi 14 osób. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 532 525 187.


GAWĘDZIARNIA

W trosce o potrzeby naszych klientów stworzyliśmy nową formułę warsztatów edukacyjnych dla rodziców. W naszej ofercie pojawi się “Gawędziarnia”- forum dyskusyjne w kameralnej atmosferze. Rezygnując z formy oficjalnego i ściśle zaplanowanego wykładu, zastąpiliśmy go swobodną dyskusją wszystkich uczestników, którzy przy herbacie lub kawie będą mogli wymienić się swoimi dośwadczeniami i spostrzeżeniami. Każde forum dyskusyjne posiadać będzie ustalony temat, jednak kierunek rozmowy zależeć będzie przede wszystkim od potrzeb i aktywności osób obecnych na spotkaniu. W każdej rozmowie udział wezmą nasi pedagodzy i psychologowie, którzy postarają się przedstawić poruszane wątki ze swojej perspektywy, jak również odpowiedzieć na Państwa pytania lub rozwiać pojawiające się na bieżąco wątliwości.

“Gawędziarnia” jest rozwiązaniem innowacyjnym, w którym nie poczujesz się jak zwykły słuchacz, ale jako aktywny kreator ciekawych dyskusji. Będziesz mieć okazję wyrazić swoje opinie na dotyczące nas wszystkich tematy, skonfrontować je ze zdaniem innych rodziców, a w razie potrzeby zasięgnąć porady specjalisty. Dzięki luźnej atmosferze, owianej aromatem kawy każdy rodzic poczuje się u nas swobodnie i naturalnie! Serdecznie zapraszamy! Przyjdź i podziel się z nami swoim doświadczeniem! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna!

Cena uczestnictwa w zajęciach wynosi 15 za spotkanie. W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 532 525 187.