Przedszkole
570 977 453

JAK DIAGNOZUJEMY

Podczas rejestracji dziecka zbieramy podstawowe informacje dotyczące jego rozwoju. Dzięki temu wiemy pod jakim kątem przygotować się do konsultacji z Państwem, tak aby wywiad był wyczerpujący, a całe spotkanie satysfakcjonujące dla oby stron.

Następnie zapraszamy Państwa wraz z dzieckiem (w wyjątkowych sytuacjach na pierwsze spotkanie tylko rodziców, a na drugie również dziecko) do naszej poradni.

Przeprowadzamy szczegółowy wywiad oraz obserwujemy zachowanie dziecka. Na tym spotkaniu ustalamy również co będzie działo się dalej (konsultacja, diagnoza, terapia) oraz dajemy ewentualne wskazówki dotyczące potrzebnych skierowań, badań i dokumentów.

Dalsze etapy ewentualnej diagnozy lub terapii ustalane są indywidualne, w zależności od Państwa sytuacji, rodzaju diagnozy, możliwości czasowych itd. W trakcie całego procesu specjaliści na bieżąco omawiają z Państwem kroki diagnostyczne, przedstawiają plany terapeutyczne, odpowiadają na pytania, wyjaśniają wątpliwości, dopytują, wystawiają opinię, omawiają przebieg diagnozy itp.

Na spotkanie diagnostyczne należy zabrać:

🔔Aktualną opinię dziecka z przedszkola/szkoły
🔔Dokumentację medyczną (książeczkę zdrowia, badania itp.)
🔔Dane osobowe dziecka (w tym PESEL)
🔔Dokumentację pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną
🔔Wszelkie inne dokumenty mogące pomóc w procesie diagnostycznym
🔔Materiał filmowy z niepokojącymi zachowaniami, jak również dotyczący swobodnej zabawy oraz interakcji z innymi dziećmi i dorosłymi