Przedszkole
570 977 453

ZAJĘCIA-GRUPOWE

Prowadzimy szereg zajęć grupowych mających na celu wzmacnianie zasobów dziecka oraz praktyczne nabywanie nowych umiejętności w gronie innych dzieci

WARSZTATY/ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA DZIECI

TERAPIA

CZAS

KOSZT

KOSZT WWR*

UWAGI

Zajęcia muzyczno – rytmiczne

cykl 10 zajęć

420 zł

380 zł

Płatne za cykl (przy grupie 4-osobowej). Cena  pojedynczych zajęć 60 min. wynosi 45 zł.

TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

I etap ok.

10-12 zajęć

700 zł

600 zł

Płatne za etap. Cena regularna pojedynczych zajęć 60 min. wynosi 60 zł.

Sensoplastyka

60 min.

50 zł

50 zł

 

Gry planszowe

60  min